ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πως υπολογίζεται η τελική βαθμολογία;

ΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Σαρώνουμε το Διαδίκτυο για να αναζητήσουμε ιστότοπους που περιέχουν αξιολογήσεις. Στη συνέχεια, τους αντιστοιχούμε στο συγκεκριμένο κλάδο
Source Pages
Μετράμε τον σταθμισμένο μέσο όρο όλων των αξιολογήσεων που βρέθηκαν, και αυτός ο μέσος όρος υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:
Ranking formula
  • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
  • Xn - Μέση αξιολόγηση στον ιστότοπο "n"
  • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
Για να μετρήσουμε την τελική βαθμολογία, χρησιμοποιούμε τον μαθηματικό τύπο:
Ranking formula
  • Xk - Τελική βαθμολογία από την κατάταξη
  • Xa - Σταθμισμένη μέση βαθμολογία
  • Ln - Αριθμός βαθμών από τον ιστότοπο "n"
  • Kmax - Ποσοστό αξιοπιστίας (1.5)
  • Pk - Ο αριθμός των βαθμολογήσεων που πρέπει να επιτευχθούν, στις οποίες χρησιμοποιούμε το ποσοστό αξιοπιστίας (40)
  • Pm - Ο αριθμός των βαθμολογιών που απαιτούνται για να υπαχθείτε στο πρόγραμμα (5)
Υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας για εταιρείες που έχουν περισσότερες από 40 ή 80 αξιολογήσεις εξαρτάται απο τον κλάδο):
Ranking formula
Στην περίπτωση της ίδιας τελικής βαθμολογίας, κερδίζει η εταιρεία με υψηλότερο αριθμό αξιολογήσεων.